Online

Incompany

Elisa de Groot is expert in het strategische machtsspel in organisaties. Begonnen als organisatie- en informatieadviseur, begeleidde zij later complexe veranderingsprocessen binnen de Nederlandse energiemarkt.

Haar kennis over het machtsspel en man/vrouwdynamiek bundelde ze in het boek ‘stategisch onderhandelen voor vrouwen’ dat een bestseller werd.

Elisa weet hoe je communicatief slim inspeelt op de karaktertrekken van je gespreks- of onderhandelpartner en hoe je omgaat met verschillen tussen mannen en vrouwen. 

De sessie van Elisa tijdens 'Geraffineerd Onderhandelen' is zowel voor mannen als vrouwen vol eye-openers. Want we claimen vaak dat het niet uit maakt wie we tegenover ons hebben bij een onderhandeling (‘van je eigen kracht uitgaan’ en andere uitvluchten) maar iedereen weet dat juist de interpersoonlijke dynamiek van grote invloed is op het onderhandelresultaat. Gebruik dat!

> Naar het seminar