Als je een verandering wil zien, formuleer dan heel concreet het gedrag dat je wil zien. Ben Tiggelaar legt het uit in deze video.

Meer over deze expert