Permanente Educatie

Erkend door Cedeo
DenkProducties voert met trots het predicaat ‘Cedeo erkend’.
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze seminars ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst.

Erkend door NBA
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de nieuwe organisatie waarin het NIVRA en de NOvAA hun krachten bundelen. NBA heeft DenkProducties erkend als onderwijsinstelling. Dit betekent dat iedereen die verbonden is aan NBA bij al onze seminars PE-punten ‘verdient’. Het aantal te verkrijgen PE-punten staat altijd per seminar vermeld op onze brochures en op onze website.

Permanente Educatie
Op de PE-pagina op de NBA-website (www.nba.nl/pe) staat DenkProducties opgenomen in de lijst van door het NBA erkende (onderwijs)instellingen. Om de door jouw verrichte PE-activiteiten te registreren ga je naar de site www.nba.nl en log je in op het ledendeel. Bij vragen met betrekking tot het inloggen op het ledendeel kun je contact opnemen met de afdeling Ledenadministratie van NBA via 020-3010200 of so@nba.nl.

  DenkProducties is cedeo erkend