Permanente Educatie

Erkend door Cedeo
DenkProducties voert met trots het predicaat ‘Cedeo erkend’.
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze seminars ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst.

Permanente Educatie
Het aantal te verkrijgen PE-uren staat altijd per seminar vermeld op onze brochures en op onze website. Je ontvangt na afloop van onze seminars een bewijs van deelname met vermelding van het aantal verkregen PE-uren. Hiermee kun je deze uren laten registreren bij jouw beroepsorganisatie. 

 

  DenkProducties is cedeo erkend