Marjolijn Feringa

Marjolijn Feringa

Ondernemer, interim-directeur, executive coach en bestuurder.

Marjolijn Feringa is ondernemer, interim-directeur, executive coach en bestuurder.

Als (interim-)directeur heeft zij jarenlang veranderingen geleid gericht op het verbeteren van resultaat, organisatiestructuur en manier van werken. Zelforganisatie en methodes zoals Lean en Agile zijn hier vaak onderdeel van. Haar kennis over hybride werken heeft zij onder andere ingezet als Interim Programmadirecteur Hybride werken bij Rabobank. Als executive coach werkt Marjolijn met directieteams om met hen de effectiviteit van het bedrijf te verbeteren en de strategie in de organisatie te vorm te geven. Met haar ervaring als onder andere bankdirecteur en lid van een raad van toezicht kan zij zich goed verplaatsen in deze bestuurlijke situaties. 

Voor Marjolijn is het belangrijk een maatschappelijke bijdrage te leveren. Hiervoor zet zij zich in als bestuursvoorzitter bij stichting Prago, een organisatie die basiseducatie verzorgt aan volwassenen die in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Zij is auteur van onder andere de boeken De Toolbox voor dienstverlening en Agile focus in besturing (ook in Engelse vertaling: Agile focus in Governance) en Hybride Teams.
Marjolijn spreekt regelmatig op congressen in binnen- en buitenland en is podcaster bij Bazenradio.