Gedragscode

Welkom bij DenkProducties!

Bij DenkProducties streven we naar een omgeving waar iedereen, van deelnemers tot sprekers en organisatoren, zich welkom en veilig voelt. Ons doel is om samen te groeien, te leren, en bovenal een positieve impact te maken. Dit begint met respect en begrip voor elkaar.

Onze verwachtingen:

  • Respecteer de ruimte en ervaring van anderen: We waarderen levendige discussies en het uitwisselen van ideeën, mits deze plaatsvinden in een sfeer van wederzijds respect. Intimidatie, of het nu verbaal of non-verbaal is, past hier niet bij. Laten we ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt om te delen en deel te nemen.

  • Bescherm de integriteit van onze seminars: De kracht van onze evenementen zit in de collectieve ervaring. Opzettelijke verstoringen van presentaties of activiteiten ondermijnen dit doel en worden niet getolereerd. Laten we allemaal bijdragen aan een positieve en constructieve leeromgeving.

  • Wees bewust van persoonlijke grenzen: Ongewenste gedragingen zoals stalken, ongevraagd fotograferen of video-opnamen maken, en ongepast fysiek contact horen niet thuis bij DenkProducties. We streven naar een omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt, zowel fysiek als emotioneel.

  • Committeer aan professioneel en respectvol gedrag: Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag staan haaks op de waarden van DenkProducties. We verwachten dat alle deelnemers zich houden aan de hoogste standaarden van professionaliteit en respect.

Als er iets gebeurt:

Wij nemen je veiligheid serieus. Als je iets ziet of ervaart dat niet in lijn is met onze gedragscode, aarzel dan niet om direct contact op te nemen met iemand van ons team of bel ons even op 020 - 303 38 20. We zijn er om ervoor te zorgen dat DenkProducties een veilige en positieve ervaring is voor iedereen.