Jitske Kramer: De beginfase van cultuurshock

Hoe werken extreme veranderingsprocessen in organisaties? Wat vergen ze van de mensen die ze ondergaan en de leiders naar wie we kijken? In dit thuiswerkseminar kijkt Jitske Kramer naar cultuur, verandering en leiderschap met een antropologische bril.