Erin Meyer: Stappenplan hoe je medewerkers meer vrijheid kan geven

Erin Meyer vertelt over het Netflix- model voor topprestaties. Dit wordt gedaan aan de hand van het 3 stappenplan.