Ben Tiggelaar : Verandering - begin met ridicuul kleine stapjes

Gedrag veranderen is ongelooflijk moeilijk. Bij innoveren, bij vernieuwen binnen organisaties, als je je team tot betere prestaties wil 'opstuwen'. Dat zie je ook in de cijfers. Maak het klein, maak het eenvoudig zegt Ben Tiggelaar.