Jitske Kramer: 4 elementen van een hybride werkcultuur

Jitske Kramer: 4 elementen van een hybride werkcultuur

Elke organisatie is ermee bezig: het ontwikkelen van hybride werken. Implementatieplannen, stuurgroepen, kick-off bijeenkomsten … het is overal een drukke boel.

Iedereen weet: de kern zit niet in het ‘beleid’ maar in de ‘praktijk’. Wat kan je eigen team doen om hybride werken te laten slagen? Wat spreek je af en hoe geef je leiding?

Jitske Kramer schreef de bestseller ‘Werk heeft het gebouw verlaten’. In deze whitepaper onderscheidt ze 4 cruciale elementen voor een hybride werkcultuur:

1. Terug naar de basis: wat bindt ons?

De manier van hybride werken moet bij je passen. Dus ga in gesprek: wat bindt ons? Wat vinden we geweldig, waar balen we van en wat willen we bereiken? Hybride werken is geen doel op zich. Hoewel deze verandering nu wordt ingegeven door de coronamaatregelen, maak je voor de lange termijn keuzes die dienend zijn aan de organisatiedoelen en mensen. Het zal vragen om creatieve nieuwe manieren van werken, het schoppen tegen wat heilige huisjes en het anders inrichten van procedures en gebouwen.

2. Werk actief aan trots, welzijn en teamgevoel

Hoe hou je de organisatievibe levend, hoe behoud je de trots? Dat vraagt aandacht, tijd en prioriteit. Op de plekken waar mensen al maanden niet fysiek met elkaar hebben kunnen samenwerken, worden de onderlinge relaties zwakker en is het lastiger feeling te houden met wat er allemaal in de verschillende teams en afdelingen gebeurt. Een organisatie is niet slechts de optelsom van doelen en taken, maar een levend geheel van relaties en mensen. Dat laatste vraagt extra aandacht in de overgang naar een hybride werkcultuur.

Online beeldvergaderingen kunnen best een plek zijn om te horen hoe het met iedereen gaat, maar dan moet je hierin wel expliciet menselijkheid en digitale warmte aanbrengen door open vragen te stellen en ruimte te maken voor grapjes, ideeën en emoties. Het is ook goed om hier aparte sessies voor in te plannen, zoals om de dag een koffiemoment met een klein groepje willekeurige collega’s, één-op- één-gesprekken, samen wandelen of ieder voor zich maar wel samen bellend... 

3. Richt een hybride werkplek in

Hybride werken vraagt een ander ritme dan het oude kantoorwerken. Om ook op afstand verbinding te blijven voelen met je team en de organisatie. Mensen met kleine kinderen zullen een ander ritme hebben dan jonge singles en oudere medewerkers.

Maak heldere afspraken wat je digitaal doet, wat fysiek en hoe je verschillende vormen van communicatie organiseert. Wanneer zie je elkaar op kantoor en wat kan je vanuit huis doen. Vind een structuur wat voor iedereen werkt. Binnen deze structuur kan iedereen vervolgens zelf de vrijheid nemen om naar eigen mogelijkheden en behoeften te werken.

4. Geef leiding ‘dichtbij op afstand’

De vorm van leiderschap verandert. Helder en daadkrachtig, maar ook empathisch en liefdevol. Dit alles vraagt veel vitaliteit en veerkracht van iedereen en van leiders in het bijzonder. In hybride culturen worden leiders nadrukkelijk uitgenodigd om vertrouwen te geven, goed te luisteren naar wat er speelt, contact te leggen met iedereen op een uitnodigende en inspirerende manier.

In deze toch wel verwarrende tijden is er een grote behoefte aan duidelijkheid, sturing en controle. Leiders die te veel vragen naar bewijs, overzichten en takenlijstjes voeren de werkdruk in het team onnodig op en verspreiden bovendien een gevoel van wantrouwen.

Hybride werken vraagt dat iedereen deze verantwoordelijkheid draagt en manieren krijgt in de structuren en werkmethoden om zichzelf en de eigen activiteiten zichtbaar te maken. Zonder dat dit allerlei extra tijd vraagt.

Maak daarom heldere resultaatafspraken en spreek aflevermomenten af. Je kunt weliswaar niet even informeel rondlopen om voortgang te checken, maar je kunt mensen wel online opzoeken. Investeer in de mensen, zodat iedereen hun taken kan uitvoeren.

Download de volledige whitepaper hier

Ook interessant om te lezen: