10 inzichten uit Purpose Driven Leadership met Simon Sinek

10 inzichten uit Purpose Driven Leadership met Simon Sinek

Simon Sinek: ‘Live your life lifting others’

* See below for English version *
Hoe bouw je een organisatie die primair wordt gedreven door Purpose? Tijdens het unieke seminar Purpose Driven Leadership op maandag 4 november stonden diverse experts in leiderschap en verandering op één podium. Met als special guest leiderschapsdenker Simon Sinek

Sprekers waren Jitske Kramer, Daan Roosegaarde, Peter van Uhm, Lex Hoefsloot, Maijke Receveur en Sander de Kramer. Dat leverde veel inzichten op. Té veel om op te noemen, maar we hebben er toch 10 voor je op een rij gezet die opvielen, inspireerden en waar je direct mee aan de slag kan.

1. The goal is not to win

In Simon Sinek’s nieuwe boek ‘Het oneindige spel’ laat hij zien dat ondernemen en werken wel een vastomlijnd begin hebben, maar geen duidelijk einde. Sinek: ‘Naarmate ik het concept van het oneindige spel beter begin te begrijpen, weet ik dat het niet het doel is om te winnen. Er bestaat niet zoiets als het winnen van je huwelijk of het winnen van ‘business’: niemand wordt uitgeroepen tot winnaar van het bedrijf. Maar als we luisteren naar de manier waarop zoveel leiders spreken, praten ze juist wél over ‘nummer één zijn’ of de concurrentie verslaan. (...) In het oneindige spel wordt de werkelijke waarde van een organisatie niet enkel afgemeten aan de hand van metrics. In het oneindige spel is er geen finishlijn.’

2. Leadership is a practice

Sinek: ‘Ik geloof niet dat iemand een expert in leiderschap is, we zijn allemaal studenten. Sommigen van ons zijn al iets verder dan anderen, maar het is voor iedereen een on-going leerproces. Je moet iedere dag proberen een betere leider te zijn. Elke leider die ik bewonder - sommigen van hen hebben bijzondere dingen bereikt - is nieuwsgierig. Hoeveel ze ook weten en bereiken, ze weten dat er nog meer te leren valt.'

Purpose Driven Leadership 2019 met Simon Sinek

Benieuwd naar alle foto's? Klik hier.

3. The only true competitor in the infinite game is you

Leiderschap met een oneindige mindset. Hoe ziet dat eruit? Sinek: ‘Als we spelen in een oneindig spel, moeten we de anderen niet zien als tegenspelers die we moeten verslaan, maar als medespelers. Als waardige rivalen die ons kunnen helpen nog beter te spelen. Een waardig rivaal is een medespeler die het waard is om jezelf mee te vergelijken. Als je dat kunt erkennen, krijg je de kans om te leren wat jouw eigen verbeterpunten zijn en om vervolgens aan jezelf te werken.'

4. Start more campfire conversations

De Nederlandse antropoloog Jitske Kramer introduceert de bezoekers van het seminar in de wereld van transformationele gesprekken. Kramer: ‘Bij een kampvuur vertel je soms een verhaal dat je nooit van plan was om te delen. Ken je dat gevoel? Bij kampvuren geven we vorm aan cultuur. Tijdens een businessmeeting organiseer en reorganiseer je wat al georganiseerd is. Bij een kampvuur ontstaan transformationele gesprekken. Organisaties maken geen tijd voor zogeheten ‘campfire sessions’, terwijl gesprekken waarin we oprecht geïnteresseerd zijn in wat ieders gedachten zijn erg belangrijk zijn.’

5. We have to move from the ‘yes, but’ to the ‘what now’

We zeggen dat we sustainability, circularity en innovation willen, maar op het moment dat je met een radicaal idee komt, wordt elk voorstel beantwoord met twee woorden: ‘ja, maar…’. Roosegaarde: ‘Op ons kantoor staat een ‘Ja, maar… stoel’. Er zit een spraakherkenningselement onder de stoel, dus als je die twee irritante woordjes zegt, krijg je een kleine, maar intense shock tegen de bilpartij. Begrijp me niet verkeerd: we moeten altijd kritisch blijven en er is altijd ruimte voor een discussie. Maar ik wil niet langer in meningen denken, maar in mogelijkheden. Laten we de shift maken van ‘ja, maar’ naar ‘wat nu?’, dat is misschien wel de grootste stap die gemaakt moet worden om future proof te zijn.’

Purpose Driven Leadership 2019 met Daan Roosegaarde

6. Have the courage to lead

Sinek: ‘Uiteindelijk zijn het de organisaties en leiders met een oneindige mindset die doen wat juist is. Zij streven er elke dag naar om de mensen om hen heen te laten groeien en ontwikkelen. De invloed die we hebben op het leven van anderen, de lessen die we hebben geleerd en hebben doorgegeven, de inspiratie die we kunnen delen en de liefde die we kunnen geven: dat maakt het mogelijk dat we nog oneindig voortbestaan.'

7. Leadership starts with you

Peter van Uhm was de hoogste militaire commandant van Nederland van 2008 tot 2012. In zijn 40 jaar dienst had hij altijd één visie: de wereld verbeteren. Peter van Uhm: ‘Leiderschap begint bij jezelf. Stel je jezelf de vragen: wat drijft mij? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn doelstellingen - en de doelstellingen van mijn team? En de effecten van mijn acties? Ik noem dat: nadenken over je morele kompas. Het betekent dat je duidelijk en eerlijk bent naar jezelf en naar je mensen.'

8. Keep asking yourself ‘why’

Lex Hoefsloot (CEO & co-founder) en Maijke Receveur (Chief Organisation Officer) zijn jonge, innovatieve ondernemers die de autowereld momenteel opschudden met hun Lightyear One: de elektrische auto die zichzelf kan opladen. Receveur: ‘We bouwen een auto, een markt en een organisatie. (...) Ons doel is schone mobiliteit voor iedereen.’ Hoe bouw je een innovatief bedrijf? Hoefsloot: ‘Allereerst denk ik dat het vanzelf komt. Het tweede punt is dat we ons steeds moeten blijven afvragen 'waarom'. Om altijd te begrijpen wat de fundamentele redenen zijn waarom we iets doen.’

9. Chase your dream and overcome obstacles

De wereld van duizenden diamantkinderen in Sierra Leone veranderen? Journalist Sander de Kramer deed het. Hij is medeoprichter van de Sunday Foundation, ontving de Laurenspenning en de Majoor Bosshardtprijs en werd in 2010 in Sierra Leone benoemd tot Chief. Tijdens zijn presentatie liet hij zien wat voor impact je kan maken met vastberadenheid, onbaatzuchtige acties en een groot hart.

10. Embrace existential flexibility

Sinek over existentiële flexibiliteit: ‘Dat is het vermogen om volledig te breken met een bedrijfsmodel of -strategie met het doel een goede zaak vooruit te kunnen helpen. Een speler met een oneindige mindset staat open voor het onvoorspelbare en is daarom tot drastische veranderingen bereid.’

De komende weken delen we video’s, artikelen en inzichten van het seminar Purpose Driven Leadership. Volg ons via Instagram, Facebook of LinkedIn om op de hoogte te blijven.


* English version *

Simon Sinek: ‘Live your life lifting others’

10 key learnings from the exclusive leadership seminar with Simon Sinek

How do you build an organization that is primarily driven by purpose? Several experts in leadership joined the stage during the unique seminar Purpose Driven Leadership. With a special guest performance from leadership thinker Simon Sinek.

Engaging speakers like Jitske Kramer, Daan Roosegaarde, Peter van Uhm, Lex Hoefsloot, Maijke Receveur and Sander de Kramer showed us the extreme power of inspiring purpose. We listed 10 insights of the day that stood out and let you get started with purpose driven leadership straight away.

1. The goal is not to win

In his book ‘The Infinite Game’ Simon Sinek applies game theory to explore how great businesses achieve long-lasting success. ‘The more I start to understand the concept of the infinite game, the more I start to recognize that we are players in different games in our lives. There is no such thing as winning your marriage or as winning business. No one is declared the winner of business, because there is no finish line. But if we listen to the language of so many leaders - who talk about being number one and beating the competition - it means that there are so many companies that are led by people who play to win a finite game. But in an infinite game there is no finish line.’

2. Leadership is a practice

Sinek on leadership: ‘Leadership is a practice. I don’t believe anyone is an expert in leadership, we are all students. Some of us are more advance than others, but it’s something ongoing. You have to show up and try to be a better leader every single day. Every leader that I admire - some of them achieved amazing things and you hear of them today – is curious. No matter how much they know and accomplished, they know that there is more to know.’

3. The only true competitor in the infinite game is you

We all have worthy rivals. Sinek: ‘When we can recognize that other players in the game – other companies that sell what we sell – are better than we at certain things. It’s an opportunity to learn what our weaknesses are and then work on ourselves. The only true competitor in the infinite game is you. It’s a game of constant improvement. But if we are ignorant of other players in the game we never know where we can excel.’

4. Have the courage to lead

Sinek: ‘At the end of the day, it's the infinite-minded organizations and it's the infinite-minded leaders who will do what's right rather than what's expedient. It’s our service to others that we want to be remembered by. That means we strive every day to see that those around us rise. The influence we have on the lives of others, the lessons that we have learned to pass on, the inspiration we can provide, the love that we can give: literally gives us the power to live on beyond our own years.’

5. Start campfire conversations

Dutch anthropologist Jitske Kramer opens up the world of transformational conversations. Kramer: ‘If you are at a campfire, you can find yourself telling a story you never planned to share. Do you know that feeling? At campfires, we share stories, at campfires we shape culture. At business meetings, you organize and re-organize what is already organized. At a campfire, the transformational conversations start. We need to have more campfire conversations: conversations in which we are genuinely interested in what your thoughts are.’

Purpose Driven Leadership 2019 met Jitske KramerWould you like to see all the photo's? Click here.

6. We have to move from ‘yes, but’ to ‘what now’

Dutch artist and innovator Daan Roosegaarde is a creative thinker and maker of social designs which explore the relation between people, technology and space. 

Roosegaarde: ‘The moment you present a radical, good, innovative idea there is this weird tendency to reply with 2 words: Yes, but. We started to design the famous 'Yes, But’-chair. There is a little voice recognition element hidden underneath the chair, the moment you say those two horrible, creative-destructive words, you get a short, but pretty intense shock at the back of your bottom. Of course, you should be critical, but I don’t want to think in opinions anymore, I want to think in proposals. If we move from ‘Yes, but’ to ‘what now’: maybe that is the biggest step we need to make to become future proof.’

7. Leadership starts with you

Peter van Uhm was the highest military commander of the Netherlands from 2008 to 2012. In his 40 years of service he always had one vision: to make the world a better place. Peter van Uhm: ‘Leaderships starts with you. Do you ask yourself the questions: what makes me tick? What drives me? What are my values? What are my objectives – and the objectives of my team? And the effects of my actions? I call that: thinking about your moral compass. It means that you are clear and honest to yourself and to your people.’

8. Keep asking yourself ‘why’

How a group of students started a groundbreaking car company? They invented the Lightyear One: the electric car that charges itself. Chief Organization Officer Maijke Receveur: ‘We are building a car, a market and an organization. (…) Our purpose is ‘clean mobility for everyone.’ How do you build an innovative company? CEO & co-founder Lex Hoefsloot: ‘First of all, I think it comes naturally to us. The second thing is that we had to keep asking ourselves ‘why’ all the time. To always understand what the fundamental reasons are why we do something.’

9. Chase your dream and overcome obstacles

Changing the world of thousands of orphans who were put to work in the mines in Sierra Leone? In 2007 Sander went to Sierra Leone to write about the horrible living conditions over there. Sander was grasped by the misery he saw … and decided not to be a bystander, but to do something about it. He started building schools and countless other activities to give the orphans of Sierra Leone a new future. His brilliant work earned him the title of ‘Chief’ in Sierra Leone and he was awarded the Majoor Bosshart Prize for his work. During his presentation he showed what kind of impact you can make with determination and a big heart.

Purpose Driven Leadership 2019 met Sander de Kramer

10. Have a capacity for existential flexibility

What is existential flexibility? Sinek: ‘It’s the willingness to make profound strategic shifts in order to advance the just cause: and failure to do so, may ultimately lead to the demise of your organization. (…) To have the capacity for existential flexibility you need a just cause. Otherwise, it’s just changing shiny objects and you need trusted teams. Because if you are going to ask your people to make a profound strategic shift, It is going to cause short term pain. If people don’t know why we are making a shift, they are going to abandon the ship.’

In the next few weeks, we will share videos, articles and insights of the seminar Purpose Driven Leadership. Check out our Instagram, Facebook or LinkedIn page!

Misschien vind je dit ook leuk